Структуирано учење и визуелне стратегије у настави

Структуирано учење и визуелне стратегије у настави

28.09.2020. у 13 часова у Техничкој школи је одржано предавање на тему структуираног учења и визуелних стратегија у настави.

Гост – предавач је био Миодраг Недељковић из ШОСО „Видовдан“ из Бора.

Процес учења зависи од много чинилаца а истраживања показују да ученици много боље напредују када им је процес учења структуиран на начин да подстиче опажање, памћење, закључивање и друге мисаоне активности. С обзиром да је ова школска година почела комбинованим моделом наставе, Техничка школа је желела да се што боље припреми за наступајуће изазове.
Овим видом стручног усавршавања омогућили смо размену искустава и знања са циљем што бољег приступа ученицима током редовне и онлине наставе.

       Наташа Џаковић

Педагог у Тахничкој школи у Бору

Семинар о припреми ученика за тржиште рада

Семинар о припреми ученика за тржиште рада

Чланови Тима за каријерно вођење и саветовање, Техничке школе су били учесници семинара „Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима“ у организацији Фондације Темпус. Семинар је реализован 03. марта 2020. год. a присутни наставници су били у прилици да се упознају са Europass алатима за самопроцену знања и вештина, начином израде Europass форме CV-ја и припремом ученика за наступ пред послодавцем у процесу одабира кандидата. Стечена знања, наставници ће моћи да примене у раду са ученицима завршних разреда Техничке школе.
Семинар „Инклузија од теорије до праксе 2“

Семинар „Инклузија од теорије до праксе 2“

6. и 7. априла, у Техничкој школи, реализован је семинар „Инклузија од теорије до праксе 2“. Семинару су присуствовали  директор, педагог,  правник школе и велики број наставника. Тема семинара обухватала је неколико битних целина из области инклузије, као што су: основни принципи учења и њихова примена у раду са децом, индивидуализација и диференцијација, правила успешне социјалне интеграције у инклузивним оквирима, интердисциплинарни приступ у осмишљавању плана подршке у раду са децом са развојним потешкоћама, улога родитеља и породице у изради и спровођењу индивидуалних образовних планова, модели и начин рада са децом која имају проблеме у понашању, овладавање стратегијама успешног рада на препознавању и превазилажењу потешкоћа у учењу, стратегије рада са децом у разреду која имају развојне и здравствене потешкоће.

СЕМИНАР О ПРОЦЕСУ ПАЖЊЕ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ

СЕМИНАР О ПРОЦЕСУ ПАЖЊЕ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ

У Техничкој школи је у суботу 08.12.2018. године реализован акредитовани семинар „Пажња као предуслов успешне наставе“ за око тридесетак наставника и стручних сарадника. Семинар је реализован од стране Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању из Ужица а програм стручног усавршавања је одобрио ЗУОВ.

Током активног радионичарског рада, наставници су се подсетили и упознали са основним карактеристикама процеса пажње. Нагласак је био на примени техника и метода, којима можемо да  подстакнемо и одржимо ученичку пажњу што дуже ради бољег разумевања и трајнијег одржавања наставних садржаја. Наставници су врло задовољни и сматрају да је семинар веома применљив у пракси.

Организовани семинар представља још један корак ка реализацији развојних циљева Техничке школе међу којима је, унапређење активних метода наставе, један од приоритета.

Семинар „Планирање и припремање активно оријентисане наставе“

Семинар „Планирање и припремање активно оријентисане наставе“

Семинар за наставнике Техничке школе

У Техничкој школи је, у суботу 19.05.2018. године одржан акредитовани семинар „Планирање и припремање активно оријентисане наставе“.
Наставници су се, током радоничарског рада, упознали са савременим тенденцијама у нашем образовању: израђивали су исходе и компетенције у оквиру својих наставних предмета, моделом припреме за час активне наставе, размењивали знања и искуства.
Овим семинаром Техничка школа наставља тренд развијања вештина наставниак за осавремењивање наставе и подстицање ученичких развојних потенцијала.
Obuke programiranja za nastavnike informatike

Obuke programiranja za nastavnike informatike

Obuke za nastavnike informatike u osnovnim školama koje Fondacija Petlja sprovodi.
U Tehničkoj školi u Boru, obuke su održane:
I dan obuke 17. 03. II dan obuke 01. 04. sa početkom u 11 časova 
Obukе su održanе u računarskom kabinetu koji raspolaže potrebnom opremom i pristupom internetu.
Kada je reč o samom konceptu obuka, svaki dan obuke trajао је po 6h, obuke su akreditovane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i imaju status obuka od javnog interesa. Svaki polaznik ostvario је pravo na 12 bodova stručnog usavršavanja.
Ispred Tehničke škole i Fondacije Petlja, zahvaljujemo se predavaču Lazaru Vojičiću i polaznicima na profesionalnom odnosu.