Настава на даљину 08.03.2021. до 12.03.2021.

Настава на даљину 08.03.2021. до 12.03.2021.

Поштоване ученице и ученици,

У складу са препорукама Кризног штаба са седнице одржане 5. марта 2021. године, Влада Републике Србије (Министарство просвете, науке и технолошког развоја) донела је одлуку да све средње школе у Републици Србији, у недељи од 08. од 12. марта образовно-васпитни рад остварују путем наставе на даљину, уз коришћење одговарајућих платформи, односно система за управљање учењем и путем Јавног медијског сервиса Србије. Више информација можете видети на овом линку .

Настава на даљину, одвијаће се на исти  начин као што је то било и у протеклом периоду: 

  • употребом Googl учионице као изабраног система за управљање учењем заједно са алатима који обезбеђују комуникацију
    – приликом реализације часова наставници ће се придржавати већ постојећег распореда часова
    – наставници ће припремати одговарајуће наставне материјале и исте поставити на Googl  ученицима

Ученици којима нису на располагању електронски видови комуникације могу користити могућности које школа нуди у оквиру пројекта „Обогаћен једносменски рад“, те у договору са одељењским старешином своје обавезе реализовати доласком у школу, појединачно и уз поштовање мера заштите. 

Ученици су обавези да прате наставу на даљину, на начин да: проуче  наставне материјале које су поставили наставници, ураде задате које ће на време послати наставницима, присуствовати уговореним састанцима преко g-meat-a или пропратити наставу на неки други начин, у складу са инструкцијама наставника. Присуство ученика настави на даљину је обавезно и о томе се води евиденција. Наставници су у обавези да примењују поступке формативног оцењивања ученика што значи да ће се вредновати сваки урађени задатак који је наставник задао и на тај начин омогућити ученицима да буду оцењени и да се њихов континуирани рад вреднује. 

Техничка школа користи прилику да се захвали свим ученицима  и родитељима на одговорном поступању, дисциплини и поштовању свих епидемиолошких мера током претходног периода, што је у сарадњи са запосленима у школи омогућило да школа буде сигурно и безбедно место за ученике и запослене. 

Са надом да ће услови за безбедан рад у школама ускоро бити омогућени, желимо вам добро здравље.  

Управа Техничке школе                                                                              07.03.20201. год.

                                                                                                                              У Бору

Настава на даљину 24.11.2020. до 04.12.2020.

Настава на даљину 24.11.2020. до 04.12.2020.

На основу препоруке Градског штаба за ванредне ситуације број 217-171/2020-I-01 од 23.11.2020. године и донесеним мерама Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 915-424-61-00180/2020-12-1 од 23.11.2020. године за средње школе на територији града Бора да се у периоду од 24.11. до 4.12.2020. целокупни образовно васпитни рад остварује на даљину, уз коришћење одговорајућих платформи, система за учења и путем Јавног сервиса Србије модел по коме ће се у овом периоду изводити настава је Модел А за сва одељења (онлајн настава).  

Платформа за онлајн наставу, коју Техничка школа користи, је G-suite for education

ВАЖЕЋИ-МЕМОРАНДУМ-обавештење