Erazmus+

Erazmus+

Erazmus+ projekat „Korelacijom do osavremenjavanja nastave“

Tehnička škola je u periodu od septembra 2019. do septembra 2021. realizovala Erasmus+ projekat “Korelacijom do osavremenjavanja nastave” sa partnerskom školom iz Slovenije – Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše.

Aktivnosti projekta:

1. Uspostavljanje partnerstva sa školom iz Slovenije

Uspostavljena je saradnja sa Gimnazijom i srednjom hemijskom školom iz Rušea u Sloveniji, koja školuje učenike sličnih obrazovnih profila kao i naša škola. Cilj saradnje je razmena iskustava i primera dobre prakse iz oblasti informatike, hemije, farmaceutske i prehrambene tehnologije.

2. Saradnja sa udruženjem Slovenska Kulturna Skupnost „Drago Čeh“

Članovi Projektnog tima škole ostvarili su saradnju sa udruženjem Slovenska Kulturna Skupnost „Drago Čeh“, sa ciljem da se upoznaju sa radom i aktivnostima koje udruženje sprovodi. Članovi udruženja su posetili Tehničku školu i upoznali se sa aktivnostima Erazmus+ projekta i partnerskom školom iz Slovenije.  Nastavnici škole su bili gosti Udruženja u njihovim prostorijama, gde su imali prilike da saznaju o slovenačkoj zajednici u našem gradu i šire, realizaciji dosadašnjih projekata i dogovorili se o budućoj saradnji.
3. Formiranje školske zelene bašte
Nakon komunikacije sa školom iz Slovenije i uvida putem fotografija i video zapisa u rad
zelene bašte, koju škola ima na otvorenom prostoru, formirali smo sopstvenu baštu od različitih vrsta začinskih biljaka (nana, žalfija, peršun, majčina dušica, majoran, ….) u prostorijama škole. U formiranju i održavanju bašte su učestvovali učenici obrazovnih profila Pekar i Tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju zajedno sa nastavnicima.
Deo biljaka je korišćen za potrebe izrade različitih vrsta tinktura, koje su svoju primenu
našle u izradi sapuna u školskoj laboratoriji, a deo za izradu aromatičnih pekarskih proizvoda.

4. Realizovanje virtualne mobilnosti za učenike i nastavnike

Zbog pandemije virusom CORONA-19, nastavnici nisu bili u mogućnosti da izvedu fizičku mobilnost u Sloveniji, te je organizovana virtuelna mobilnost u periodu od 24.05.2021. do 28.05.2021.
Program mobilnosti je dobro koncipiran od strane kolega iz Slovenije i obuhvatio je sledeće oblasti:

– predstavljanje predmeta hemijska informatika,

– razgovori učenika o obrazovnim profilima,

– izvođenje laboratorijskih vežbi iz predmeta lekovi i botanika,

– analiza čvrste sirovine prema Evropskoj farmakopeji u analitičkoj laboratoriji i dizajn lekova u farmaceutskoj laboratoriji,

– eko škola – biljni vrt,

– završni razgovor nastavnika, planovi za dalju saradnju.

Uključen je veliki broj nastavnika i učenika, koji su imali prilike da se upoznaju sa njihovim radom i da razmene iskustva.

5. Kreiranje GUčionice kao podrška mobilnosti i primeni primera dobre prakse

U svrhu lakšeg praćenja virtuelne mobilnosti, dostupnosti materijala, plana aktivnosti mobilnosti i širenju nastavnog sadržaja slovenačke škole, kreirana je Google Učionica u koju su pozvani svi nastavnici škole i svi učenici odeljenja koja su pratila virtuelnu mobilnost (smerovi: Tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju, Tehničar za industrijsku i farmaceutsku tehnologiju, Tehničar za zaštitu životne sredine). Nastavnicima je dostupan vrlo bogat pisani i video materijal za primenu u narednim školskim godinama za više nastavnih predmeta.

6. Primena primera dobre prakse škole iz Slovenije na časovima vežbi i blok nastavi

Na osnovu prenetih iskustava nakon izvršene mobilnosti u online uslovima, primenili smo stečeno znanje na časovima vežbi i blok nastavi iz:

– Organske hemije kod učenika druge godine (obrazovni profil Tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju) prilikom obrade aldehida i ketona (kvalitativna analiza), kao i prilikom izrade sapuna u laboratoriji naše škole.

– Tehnologije farmaceutskih proizvoda kod učenika treće godine (obrazovni profil Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju) prilikom izučavanja analize čvrstih sirovina i izradi macerata i tinktura.

– Proizvodnja hleba kod učenika druge godine (obrazovni profil Pekar) koji su različite začinske biljke koristili za izradu specijalnih vrsta hleba.

– Na časovima informatike gde su izrađeni 3D modeli kalupa za sveće i sapune.