Календар уписних активности за шк. 2022/23. год.  

Календар уписних активности за шк. 2022/23. год.  

ТЕХНИЧКА ШКОЛА, Бор

ПРВИ УПИСНИ КРУГ

14. и 15. јул 2022. год., од 8 до 15 часова– Подношење пријаве и упис ученика у школу, непосредно у школи

ДРУГИ УПИСНИ КРУГ

16. јул 2022. год., од 8 до 15 часова – Подношење пријаве и упис ученика у школу, непосредно у школи

 УПИС ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ЗА ПРВИ И ДРУГИ КРУГ:

14. – 20. јул 2022. год. на Порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs  

___________________________________________________________________________________

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

Пријава за упис – кандидат је попуњава у писменом облику уколико се пријављује непосредно у школи

Податке о испуњености свих услова – школа прибавља електронским путем, у складу са законом

Податке о испуњености здравствених услова – школа прибавља електронским путем, у складу са законом (изузетно, уколико то није могуће, кандидат лекарско уверење доставља непосредно у школи)

_____________________________________________________________________________________

Упис 2022/2023.  РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР

Упис 2022/2023. РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР

Најстарије рударство бакра у Источној Србији везује се за Рудну Главу око 4.500 година п.н.е. Рудокоп се налази на дневном копу модерног рудника магнетита, угашеног 60-тих година XX века. Под минералном сировином подразумевамо минералне материје неорганског или органског порекла које се могу економично да се користе у природном стању или након прераде при одређеном ступњу развоја технологије.

У природи се мали број хемијских елемената појављује у елементарном облику, већ се појављује у облику једињења два или више елемената. У елементарном облику се појављују (злато, сребро, платина, сумпор, дијамант итд). У прошлом веку садржаји корисних елемената у руди је био велики па је прерада овакве руде могла да се обавља дирекно у металургији. Данас њихов садржај у руди је изузетно мали и не може се дирекно прерађивати у металургији, из тих разлога потреба за смером рударски техничар и руковалац механизацијом у површинској експлоатацији. Ученици ће током школовања за рударског техничара стећи бројна стручна знања и вештине као и кључне компентенције које су неопходне за рад у рударским компанијама. Ово је веома тражено занимање како у Бору тако и у нашој земљи и у иностранству. Након завршеног школовања послодавци из рударских компанија долазе у школске просторије Техничке школе где се обавља разговор за посао, а постоји и могућност даљег школовања на свим факултетима.

(више…)
Упис 2022/2023.   ТЕХНИЧАР ЗА ДИГИТАЛНУ ГРАФИКУ И ИНТЕРНЕТ ОБЛИКОВАЊЕ

Упис 2022/2023. ТЕХНИЧАР ЗА ДИГИТАЛНУ ГРАФИКУ И ИНТЕРНЕТ ОБЛИКОВАЊЕ

Добродошли у свет графичког и веб дизајна! Ово је нови смер који Техничка школа нуди будућим средњошколцима. Врло мало средњих школа у Србији има овај смер у својој понуди. Ученици ће кроз

(више…)
Упис 2022/2023. године – РУКОВАЛАЦ МЕХАНИЗАЦИЈОМ У ПОВРШИНСКОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

Упис 2022/2023. године – РУКОВАЛАЦ МЕХАНИЗАЦИЈОМ У ПОВРШИНСКОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

Најстарије рударство бакра у Источној Србији везује се за Рудну Главу око 4.500 година п.н.е. Рудокоп се налази на дневном копу модерног рудника магнетита, угашеног 60-тих година XX века.

У природи се мали број хемијских елемената појављује у елементарном облику, већ се појављује у облику једињења два или више елемената. У елементарном облику се појављују (злато, сребро, платина, сумпор, дијамант итд). У прошлом веку садржаји корисних елемената у руди је био велики па је прерада овакве руде могла да се обавља дирекно у металургији. Данас њихов садржај у руди је изузетно мали и не може се дирекно прерађивати у металургији, из тих разлога потреба за смером рударски техничар и руковалац механизацијом у површинској експлоатацији.

Смер руковалац механизацијом у површинској есплоатацији је веома тражено занимање, како у Бору тако и у нашој земљи и иностранству, где ће ученици након завршеног школовања стећи бројна стручна знања и вештине. Након завршеног школовања имаће разговор са послодавцем у просторијама Техничке школе и биће им понуђен уговор о запослењу у рударским компанијама.

(више…)