Маја Пешић
Професор хемијско-технолошке групе предмета