Александар Миленковић

Професор рударске групе предмета

РАДНО ИСКУСТВО

 

Техничка школа Бор                     

Сектор: Едукација

Припремити и реализовати обуку, предавања и евалуте ђацима стручне школе на темама испитивање минералне сировине, машине и уређаји у ПМС, нацртну геометрију, основе машинства и електротехнике, практична настава, испитивање минералних сировина, машине и уређаји у ПМС,

 

Институт за рударство  металургију Бор

Сектор: Пројектни биро ПМС

Истраживачки рад

Допунски рударски пројекат Верификација примарног и секундарног дробљења погона Велики кривељ (РТБ Бор)

Допунски рударски пројекат Верификација примарног и секундарног дробљења погона Мајданпек (РТБ Бор)

Могућност валоризације корисних компоненти из баритскеполиметаличне руде грвитацијске концентрације и флотација (Балкан Еxплоратион&Мининг Беорград)

Одређивање ХГИ индекса за угљеве (Костолац)

Мониторинг и узорковање речних и поточних вода околина Бора (ЕКО фонд)

Узорковање материјала са депоније као и обрада узорка (РМХК Трепча Звечан)

Студија утицаја ДРП-а експлотације материјала из филтер таложника у Вреоцима

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ

 

Дипл. инж. рударства припреме минералних сировина, Универзитет у Београду, Технички факултет Бор.

 

ОБЈАВЉЕНИ СТРУЧНИ РАДОВИ

 

  1. Daniela Urošević, Dragan Milanović, Branislav Rajković, Zoran Ilić, Radomir Mijović, Aleksandar Milenković, Belt conveyors program verification in primary and secondary crushing facilities in Veliki Krivelј, 43rd International October Conference on Mining and Metallurgy, October 12-15, 2011 Kladovo, Serbia.

 

  1. Родољуб Станојловић, Александар Миленковић, Јовица Соколовић, Зоран Штирбановић, Истраживање могућности заједничке прераде топионичке шљаке и старе флотацијске јаловине РБ Бор, 2 Симпозијум „Рециклажне технологије и одрживи развој“ са међународним учешћем, Хотел „Здрављак“, Соко Бања, Србија 07-10 Октобра 2007

 

  1. Daniela Urošević, Zoran Marković, Zdenka Stanojević-Šimšić, Aleksandar Milenković, Dragan Milanović, Vladimir Spasojević, The behavior of bentonite, sodium polyacrilate and sodium silicate as dispergators and their influence on the stability of the smelter slag in flotation process, METALURGIA INTERNATIONAL 83, Calea GriviĠei, sector 1, Postal code 010705, postal office 12 Bucharest, Romania.

 

ТЕХНИЧКЕ СПОСОБНОСТИ И СТРУЧНОСТ

 

Windows окружење, Интернет,  MS OFFICE пакет (Word, Excel, Outlook Express, PowerPoint, Lotus Notes), Adobe paket, Linux.