Данијела Пауновић

Данијела Пауновић

Професор социологије

Дипломирала на Филозофском факултету у Нишу, одсек социологија. Запослена у Техничкој школи у Бору од 2003. године.
Предаје предмете Социологија, Устав и права грађана и Грађанско васпитање. Такође у одређеном проценту запослена и на пословима библиотекара у Техничкој школи.