Драгана Станојевић

Професор прехрамбене групе предмета

Рођена у Зајечару.  Основну и средњу школу завршила у Зајечару.

Дипломирала на Технолошком факултету у Лесковцу и стекла звање дипломирани инжењер технологије исхране .

Од  2005 године ради у Техничкој школи као наставник прехрамбене групе предмета.