Љубинка Аксић

Професор хемијско-технолошке групе предмета

              Oсновну школу и гимназију завршила је у граду на Нишави, Пироту, а затим је уписала факултет у Бору и 1986. године стекла звање, дипл.инж.неорганске технологије. Радни однос је засновала у школи, у I фази средњег усмереног образовања и наставила  рад као професор хемијске групе предмета у Рударско металуршкој школи.

              Иако је мислила да ће то бити привремени посао, заволела је рад са децом, а њихова различитост, понашање, мишљење, учење, ставови, сналажење у  различитим ситуацијама су јој и после тридесет година изазов.

              Води се изреком чика Јове Змаја:

„Није знање знање знати, већ је знање знање дати“