Мирјана Милосављевић

Професор рударске групе предмета

Дипломирани инжињер рударства. Дипломирала 1996.године на Техничком факултету у Бору. Претходно радила од 1996 до 2003 године у РТБ Бор,на ПК "В.Кривељ", на следећим радним местима: -Информативно диспечерски центар ПК"В.Кривељ" -Транспортни систем јаловине -Служба система квалитета ISO9001

Од 2003 до 2012 године власник и директор ДОО Електротренд Бор.

Као професор рударске групе предмета ради од 2012 године у Техничкој школи.