Нада Стошић

Нада Стошић

Професор прехрамбене групе предмета

-датум и год. и место рођења : 25.10.1969., Градачац
-школска спрема: VII степен-Дипл.инг.прехрамбене технологије, Технолошки факултет Бања Лука
-године рада у просвети: 13 година
-координатор за образовање одраслих