Сања Апостолов

Директор

Завршила сам Технички факултет у Бору на одсеку Неорганска хемијска технологија, положила стручни испит и стекла радни стаж у трајању од 24година . По завршетку студија запослила сам се као професор-наставник хемијске групе предмета у Рударско-металурској школи где сам радила до шк.1995/96.г. Од шк.1996/97.г. засновала сам стални радни однос у Економско-трговинској школи као наставник за предмет познавања робе. Споразумом о преузимању  од шк.2011/12.г  радим  у Економско-трговинској школи као наставник  предмета познавања робе и стручни сарадник библиотекар и  Техничкој школи  као  наставник хемијске групе предмета.

  • Као професор у настави, у раду са ученицима трудим се да буду одговорни, самостални у раду, да знају критички да размишљају и да развијају сопствене мисли о другима и животу уопште.
  • Својим радом узор сам како запосленима школе тако и ученицима ,увек самту да импружим подршку и помоћ, али и да од њих покупим нове идеје.  Рад  у школи је за мене влики изазов који ја доживљавам као задатк који  решавам свакодневно.У овом времену експанзије знања и информација  професионално  и стручно сe оспособљавам  и усавршавам  за примену  нових знања.
  • Део сам тимова који  прате квалитет образовања и васпитања . Усмеравaм,  решавам и мотивишем колеге да заједно радимо на иновирањu  наставног процеса и примену савремених метода и облике рада. и прописима везаним за васпитање и образовање.
  • Поред непосредног рада са ученицима лепе резултате остварила сам  и у ваннаставним активностима од 1994.г. сарађивала сам као ментор у Центру за таленте  и Друштву младих истраживача из Бора на темама везаним за  екологију и заштиту животне средине  . Резултати овог дугогодишњег рада публиковани су и објављени у стручним часописима „Наша еколошка истина „ до 2005.г. и  Зборнику подмлатка еколошке школе од 1994-1998.г.
  • Активиста сам Црвеног крста од 1995.г. Са ученицима ЕТШ  освојили смо високи пласман на такмичењима Прве помоћи, као и учешће у хуманитарним акцијама у оквиру радионица са децом  избеглица и расељених лица  у колективном смештају за време протеклих ратова.
  • За свој допринос у образовању и васпитању младих као посебно признање СО Бор додељује ми златну значку Бора 3. 10.1999.г.
  • Поводом обележавања двадесетогодишњице постојања школе Школски Одбор  Економско-трговинске школа додељује ми захвалницу за допринос развоју школе новембра 2010.г.
  • Председник сам Савета родитеља у Основној школи „Вук Караџић“ у Бору
  • Од шк. 2014/15.г. Члан сам школског одбора ЕТШ.