Снежана Ђорђевић Милутиновић

Снежана Ђорђевић Милутиновић

Професор рударске групе предмета

Дипломирани инжењер рударства за Експлоатацију минералних сировина.

Дипломирала 2005 године на Техничком факултету у Бору.

У Техничкој школи ради од 2013 године као професор рударске групе предмета.