Јавне набавке

11.03.202.г

ОДЛУКа О ДОДЕЛИ УГОВОРА – у поступку јавне набавке мале вредности зa јaвну нaбaвку услуге екскурзија завршних разреда ученика  Техничке школе из Бора, број ЈН 1.25 за 2020. годину

Одлука о додели уговора портал 2020

21.02.2020.г

Ученичка екскурзија у поступку јавне набавке мале вредности 

Позив за подношење понуде екскурзија 2020

Екскурзија конкурсна документација

05.02.2020.г

Одлука о додели Уговора о набавци електричне енергије

Одлука о додели уговора 2020

21.01.202.г.

Набавка електричне енергије у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/1/2020

Позив за подношење понуде за ЕПС 2020 

Конкурсна документација 2020

17.02.2019.г.

Набавка електричне енергије у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/1/2019

konkursna dokumentacija za EPS 2019

Poziv za podnosenje ponude za elektricnu energiju 2019

20.03.2018.

Одлука о додели Уговора о набавци електричне енергије

Одлука о додели уговора

 

06.03.2018.

Набавка електричне енергије у поступку јавне набавке мале вредности број 1/2018

Конкурсна документација – кликом на линк преузми

Позив за подношење понуде– кликом на линк преузми

 

 

 

17.03.2017.

 

Одлука о додели уговора за набавку електричне енергије у поступку јавне набавке мале вредности број 1/2017

Одлука о додели уговора

 

02.03.2017.

Набавка електричне енергије у поступку јавне набавке мале вредности број 1/2017

Конкурсна документација – кликом на линк преузми

Позив за подношење понуде – кликом на линк преузми

 

Закон о јавним набавкама

„Службени гласник РС“, бр. 124 од 29. децембра 2012, 14 од 4. фебруара 2015, 68 од 4. августа 2015