МАТУРА И ЗАВРШНИ ИСПИТ шк.2019/2020

распоред завршних испита

Распоред -Матурски испит и кандидати

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА МАТУРСКИ И ЗАВРШНИ ИСПИТ 20192020

Приручник за полагање завршнов испита за образовни профил ОПЕРАТЕР ЗА ПРЕРАДУ МЕТАЛА 20192020

ПИТАЊА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ ЗА ШКОЛСКУ 20192020.г.

 

ЗАВРШНИ РАЗРЕДИ шк.2019/2020
1. 4-29.05.2020 Припремна настава на даљину за полагање матурског и завршног испита по утврђеном распореду
2. Блок настава од 18-29.05.2020.г .за све завршне разреде
3. Поправљање оцена усмено 01.06.2020.г. од 8-13 за завршне разреде
4. Припремна настава на даљину за полагање матурског и завршног испита по утврђеном распореду
5. Извлачење радних задатака за практични матурски рад 19.05.2020.г.*већ урађено
6. Завршетак наставне године за завршне разреде 29.05.2020.г.
7. Одељенска већа 01.06.2020. у 12:00 он лине
8. Пријава разредних испита 01.06.2020.г.
9. Припремна настава за разредне испите 22.05.-01.06.2020.г. на даљину
10. Поправљање оцена усмено 01.06.-03.06.2020!!!!! Ако има кандидата, поправљање оцена усмено одржаће се 01.06.2020. од 8-13 за завршне разреде
11. Припремна настава за разредне испите 22.05.-01.06.2020.г. на даљину
12. Полагање разредних испити (завршни разреди) 02.06.2020.г. у школи
13. Одељенска већа (завршни разреди након разредних испита) 03.06.2020.г.
14. Наставничко веће и подела сведочанства(завршни разреди)05.06.2020.!!!!!!!Сведочанства иду на увид родитељима и остају код одељенских старешина
15. Пријава завршних и матурских испита 05.06.2020.г. испите пријављују ученици одељенским старешинама он лине , прикупљене податке и потребну документацију : сведочанства о завршеним разредима, пријава за матурски или завршни испит, извод из матичне књиге одељенске старешине предају у школи
ОРГАНИЗАЦИЈА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА
Пријава завршних и матурских испита 05.06.2020.г. испите пријављују ученици одељенским старешинама он лине , прикупљене податке и потребну документацију : сведочанства о завршеним разредима, пријава за матурски или завршни испит, извод из матичне књиге одељенске старешине предају комисији за организацију матурских и завршних испита
Организација матурских и завршних испита
1. Матурски испити су од 5-12.6.2020.г
2. Састанак испитног одборa5.6.2020 -Избор тема за матурски испит из српског језика и књижевност
3. 08.06.2020.у 9 Испитни одбор (избор тема за српски језика и књижевности
4. Завршни испит 11-12.06.2020.г. Писмена и практична израда два радна задатака
5. Испитни одбор 15.06.2020
6. Подела диплома 16.06.2020.
ОРГАНИЗАЦИЈА ПОПРАВНИХ ИСПИТА ЗА ЗАВРШНЕ РЕАЗРЕДЕ
1. Пријава поправних испита (завршни разреди) 09.06.2020.
2. Припремна настава за поправне испите за завршне разреде 9,10 и 11.06.2020.
3. Поправни испити за завршне разреде 12.06.2020. и 15.06.2020.