Ана Вукојевић

Рођена је у Зајечару где је завршила основну школу и гимназију.

Уписала је Природно-математички факултет у Нишу на катедри за математику. По завршетку студија стиче звање Професор математике и рачунарства.

Као професор математике радила је у Економско-трговинској школи у Бору, а од 2010. године и у Техничкој школи у Бору.

Учествовала је у пројекту „Млади су закон“ Министарства омладине и спорта ( 2010-2012. године ) и у међународном пројекту „Регионална подршка инклузивном образовању у Југоисточној Европи“ уз подршку Савета Евпоре и Европске уније.