Анета Голоб Мишић

Зовем се Анета Голоб Мишић и у Техничкој школи предајем хемијску групу предмета.

Рођена сам у Зајечару, где сам завршила основну школу „Љубица Радосављевић Нада“ и средњу школу „Гимназија Моша Пијаде“ са просеком 5,00. Након тога уписујем Хемијски факултет Универзитета у Београду, на коме 1995.год. стичем звање дипломираног хемичара опште хемије.

У току студија обављала сам стручну праксу у Првој и Петој београдској гимназији.
1996.год. запошљавам се у Институту за бакар, где сам провела 10 година радећи и руководећи лабораторијом за атомску-апсорпциону спектрофотометрију.

Објавила сам вечи број научних и стручних радова и учествовала на Европским конгресима хемичара Еуроаналyсис 1998. год. у Баселу, Швајцарска и 2003.год. у Саламанки,Шпанија.
1997.год. уписујем магистратуру на Хемијском факултету у Београду на смеру аналитичка хемија, где у наредном периоду полажем све испите предвиђене планом и програмом .

На жалост, израду експерименталног рада обустављам због промене радног места, јер од 2006.год. почињем да радим као проф. хемије прво у Економско-трговинској школи, а затим и у Техничкој школи, где сам и остала до данашњег дана.