Дафинка Милошевић

Рођена сам 4. 7. 1964 год. у Прокупљу.

У Бору живим од 1970. год. Основну и срдњу школу завршила сам у Бору.

На природно- математичком факултету, одсек грографија , дипломирала сам 1989. год.

Од тада радим у основним и средњим школама у Бору. Најдуже сам у ОШ ,,Свети Сава,, а ове школске године 2017/18.  у ОШ “3. Октобар” и средњој “Техничкој школи”.