Данијела Ђорђевић Јовановић

Рођена  у Зајечару.

Дипломирала на Универзитету у Београду, Пољопривредни факултет и стекла звање дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа, VII-1 степен стручне спреме и на Универзитету у Нишу, Факултет заштите на раду и стекла звање мастер инжењер заштите животне средине,  VII-2  степен стручне спреме.

Од 2007 године ради у Техничкој школи у Бору као наставник стручних предмета      (подручје рада пoљопривреда, производња и прерада хране, као и хемија, неметали и графичарство) и грађанског васпитања.

Од 2015 ради и у Млекарској школи са домом ученика „ Др. Обрен Пејић“ у Пироту као наставник стручних предмета.