Драгана Ћосић

Драгана Ћосић, дипломирани инжењер  технолологије за неорганску хемијску технологију

Завршила је основну школу „Бранко Радичевић“, средњу Рударско-металуршку школу и Технички факултет у Бору, одсек неорганска хемијска технологија.

У Техничкој школи ради од септембра, 2008. године  као наставник хемијске групе предмета.

e-mail: natanole1013@gmail.com