Игор Тодоровић

Rођен у Бору.

Основну и средњу школу завршио у Бору.

Звање дипломирани педагог физичке културе стиче на Факултету физичке културе  у Нишу.

Рад у Техничкој школи започиње 2000.године.