Ирена Јанковић

Рођена је 04.04.1987. године у Бору.

Диплому професора хемије је стекла на Природно-математичком факултету у Нишу, на Департману за хемију.

Као наставник хемије радила је у основним школама „Свети Сава“, „Бранко Радичевић“, „Вук Караџић“ у Бору, „Ђура Јакшић“ у Кривељу и  „Петар Радовановић“ у Злоту.

У Техничкој школи у Бору ради од новембра 2016. године, као професор хемијске групе предмета, на замени.