Јасна Барбуловић

Дипломирани биолог – професор биологије
Завршила ПМФ у Крагујевцу на одсеку биологије, у Техничкој школи ради од 2008. године…