Јелица Живковић

Рођена у Лесковцу.

Основну и средњу школу завршила у Бору.

Звање дипломирани хемичар  стиче на ПМФ-у у Нишу. Рад у Техничкој школи започиње 2007.године.