Катерина Пајић

Рођена  сам 1.9.1984. у Бору. Завршила сам основну школу „ 3. Октобар“  и средњу Рударско-металуршку школу у којој се касније  запошљавам у настави  и сарађујем са својим некадашњим наставницима.

Дипломирала сам социологију на Филозофском факултету универзитета у Нишу. Од 2012.радим у Техничкој школи као наставник социологије, устава и права грађана и грађанског васпитања. Од 2014. радим у Економско-трговинској школи у Бору.

Својим најважнијим задатком у школи сматрам развијање критичке свести код ђака.