Милан Ристић

Милан Ристић, рођен у Бору 1978. године.

Дипломирао на Академији уметности у Новом Саду, на ликовном одсеку, смеру графика у класи професора Звонка Тилића и стекао звање дипломирани графичар професор ликовне културе.

Ради у Техничкој школи Бор од 2006. године.

Такође ради у Гимназији „Бора Станковић“ у Бору, ОШ „Петар Радовановић“ у Злоту и ОШ „Ђура Јакшић“ у Кривељу.