Милена Добершек

Дипломирани инжењер заштите животне средине.

Наставник хемијске групе предмета, област заштита животне средине, рециклажа и заштита на раду.

У Техничкој школи ради од септембра 2008.године.