Милена Милојковић

Милена Милојковић

Рођена је у Зајечару где завршава основну школу и гимназију, након чега уписује Природно-математички факултет у Нишу, одсек Математика и рачунарство.

Као професор математике је радила у Медицинској шоли у Зајечару, а од 2017. године ради у Техничкој школи у Бору.

Учествовала је у организацији VIII државног такмичења из математике за ученике медицинских школа (2014).