Мирјана Милосављевић

Дипломирани инжињер рударства.

Дипломирала 1996.године на Техничком факултету у Бору.

Претходно радила од 1996 до 2003 године у РТБ Бор,на ПК “В.Кривељ”, на следећим радним местима:

-Информативно диспечерски центар ПК”В.Кривељ”

-Транспортни систем јаловине

-Служба система квалитета ISO9001

Од 2003 до 2012 године власник и директор ДОО Електротренд Бор.

Као професор рударске групе предмета ради од 2012 године у Техничкој школи.