Наташа Чорболоковић

По струци сам дипломирани филолог за енглески језик и књижевност (Универзитет у Нишу, Департман за Англистику). Студије сам завршиала 2008. године и исте године се запослила као наставник енглеског језика у Техничкој Школи у Бору.

У протеклом периоду сам радила у више основних и средњих школа у Бору, а тренутно радим у Техничкој школи и Гимназији ‚‚Б. Станковић“ у Бору.

Такође сам већ дужи низ година сарадник Регионалног центра за таленте у Бору. Радила сам и на пословима превођења.