Оливера Живић

Женски фризер

Наставник практичне наставе и технологије занимања.

У Техничкој школи од 2007. године.