Ристић Златица

Рођена сам у Меленцима (Општина Зрењанин).

Гимназију сам завршила у Зрењанину. У истом граду сам завршила и Вишу педагошку школу – група физика и хемеија. Дипломирала сам на Природно математичком факултету у Новом Саду, група хемија.

Прво радно место ми је било у основној школи у Меленцима. Затим сам радила у средњој школи у Бољевцу и у Сомбору. У Бору сам радила у средњој школи Заједничке основе, а затим у Рударско-металуршкој школи, која је данас Техничка школа.

На учитиљево питање, шта желимо да будемо кад одрастемо, мој одговор је био: учитељица.

И данас, после толико година проведених у раду са младим људима, знам да сам одабрала посао који ме чини задовољном. А права потврда су ми бивши ученици, који су до сада одрасли људи и родитељи.