Стојанка Милошевић

Рођена 05.09.1978. године у Бору.

Завршила ОШ „Бранко Радичевић“ и средњу Рударско-металуршку школу.

Студије завршила на Географском факултету у Београду, смер Географија, 2005. године.

Од јануара 2006. године ради у Техничкој школи. Предаје Географију и Грађанско васпитање.

Такође, ради у Машинско-електротехничкој и Економско-трговинској школи у Бору.