Светлана Продановић

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДОСАДАШЊЕМ РАДНОМ ИСКУСТВУ

 

По завршетку студија на Техничком факултету у Бору, Универзитета у Београду, на смеру металуршко инжењерство, почињем да радим у Институту за бакар у Бору, у Заводу за ПМС – одељење за хидометалургију.

Као члан радне групе, у току рада у овом одељењу, учествовала сам у изради наколико студија и пројеката везаних за могућности валоризације племенитих метала хидрометалуршким путем из сиромашних партија руде и дефинисање решења и њихова реализација у циљу побољшане производње бакра у постојећем погону цементације.

Од 1999. до 2006. године радим у Заводу за металургију, такође у Институту за бакар, у одељењу за производњу и прераду платинских метала, на пословима развоја и унапређења производње и прераде платинских метала.

  1. године завршила сам академские-мастер студије на Техничком факултету у Бору, на Рударском одсеку, модул за рециклажу и одрживи развој.

Од 2013. године радим у Техничкој школи у Бору као наставник металуршке и рударске групе предмета.

 

ОБЈАВЉЕНИ СТРУЧНИ РАДОВИ

 

  1. Светлана Гулт, Зденка Станојевић, Татјана Апостоловски, ДОБИЈАЊЕ КАЛЦИЈУМ-МОЛИБДЕН (IV) СУЛФИДА ХИДРОМЕТАЛУРШКИМ ПОСТУПКОМ, II смотра научно-истраживачких радова студената рударства, металургије и неорганске технологије, Бор, 1994.
  2. Светлана Гулт, Мирјана Ристић, ИСТРАЖИВАЊЕ ДИНАМИКЕ ЈОНСКЕ ИЗМЕНЕ БИЗМУТ (III)-ЈОНА НА КАТЈОНИТУ ТИПА АМБЕРЛИТЕ, III смотра научно-истраживачких радова студената рударства, металургије и неорганске технологије, Бор, 1995.
  3. Светлана Гулт и Мирјана Ристић, ДОБИЈАЊЕ КАЛЦИЈУММОЛИБДАТА ИЗ МОЛИБДЕН (IV) СУЛФИДА ХИДРОМЕТАЛУРШКИМ ПРОЦЕСИМА У СИСТЕМУ [MoS2-H2O2-Na2MoO4-CaCl2], IV саветовање о примени научних истраживања и пројектних решења у металургији, Зборник радова, Златибор, 1999.
  4. Светлана Продановић, Грозданка Богдановић, Дејан В. Антић, Велизар Станковић, АДСОРПЦИЈА ЈОНА БАКРА У КОЛОНИ ПРИМЕНОМ ЗЕОЛИТА КАО АДСОРБЕНСА, VII СИМПОЗИЈУМ РЕЦИКЛАЖНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ, са међународним учешћем, Соко Бања, 2012.