Статут

Статут Техничке школе

СТАТУТ – кликом на линк преузми

Стaтут – одлука