Дебата са директором школе

Дебата са директором школе

Дебата са директором школе

Ученици другог разреда су, у оквиру акције коју спроводе у корист дечјих права, на часовима Грађанског васпитања, разговарали са директором Техничке школе, Владимиром Станковићем.
Током дебате која се одвијала у наставничкој зборници, ученици су изразили своје виђење рада школе и дали предлоге за унапређење рада у оквиру: ваннаставних активности, часова, рада кантине, школског дворишта, пројеката у школи итд.
Директор је изложио могућности и ограничења са којима се руководство школе суочава у раду и обећао да ће се ученички предлози увек уважавати. Обе стране су задовољне дијалогом и предложено је се слични, продуктивни разговори одвијају чешће, у наредном периоду.