Podsticanje demokratske kulture u školama

Podsticanje demokratske kulture u školama

Stereotipi i predrasude koji ometaju komunikaciju

 

U utorak 13.03.2018. god. održana je druga radionica iz oblasti komunikacije u okviru projekta „Podsticanje demokratske kulture u školama“. Tema radionice je bila: „Stereotipi i predrasude koji ometaju komunikaciju”.

Pravila funkcionalne komunikacije

Pravila funkcionalne komunikacije

Podsticanje demokratske kulture u školama

U okviru projekta „Podsticanje demokratske kulture u školama“ 09.03.2018. održana je prva radionica iz oblasti komunikacije i tolerancije: „Pravila funkcionalne komunikacije“.

Kišobran nenasilјa

Učenici Tehničke škole su bili u prilici da se upoznaju sa tim: na koji način nefunkcionalna komunikacija utiče na osobe uklјučene u odnos na primeru animiranog filma „Kišobran nenasilјa“.

U nastavku radionice istaknuta su pravila funkcionalne, nenasilne komunikacije koja sprečava sukobe i unapređuje naše odnose i koja pomaže osobi da se zauzme za svoja prava ne ugrožavajući prava drugih.

Za veci format, kliknite direktno na izabranu fotografiju.

Podsticanje demokratske kulture u školama

Podsticanje demokratske kulture u školama

U periodu od 01.-03.12.2017. na Zlatiboru održana je prva radionica sa pilot školama (peer learning) u okviru projekta „Podsticanje demokratske kulture u školama“.

Sa lokalnim koordinatorima, kroz konkretne i praktične primere, studije slučaja, radionice, obrađivale su se kompetencije za demokratsko društvo Saveta Evrope – povezanost sa nacionalnim zakonodavnim i strateškim okvirom kompetencija: otvorenost prema drugim kulturama, uverenjima, pogledima na svet i praksama.

Kroz skraćenu formu pripreme za čas, osmišljeni su scenariji za nastavne jedinice, sa naglaskom na ishode koji su u vezi sa demokratskim i ljudskim, a prvenstveno dečjim pravima.

Planiranje Dana demokratske škole (maj, oktobar) predstavile su sve škole. Upoznali smo se sa publikacijama iz kojih se mogu koristiti primeri za redovne časove i ČOS, sekcije i dr.

Veći deo vremena iskorišćen je za pisanje akcionih planova. Prisutnima su se obratile i dr Snežana Vuković i Vesna Nedeljković ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.