Moj drug iz klupe  (VIDEO)

Moj drug iz klupe (VIDEO)

Tehnička škola i “Moj drug iz klupe”
U narednom prilogu možemo čuti na koji način Tehnička škola neguje demokratsku kulturu, razvija inkluzivni pristup i multikultiralne sadržaje i aktivnosti.

Pedagog Tehničke škole Nataša Đaković

Građanske kompetencije u digitalnom dobu

Građanske kompetencije u digitalnom dobu

U Beogradu 08.06.2017. god. Centar za obrazovne politike je u okviru projekta „Građanske kompetencije u digitalnom dobu“ održao radionicu posvećenu digitalnim kompetencijama učenika, u osnovnim i srednjim školama, kroz nastavu i vannastavne aktivnosti, kojoj su prisustvovali i nastavnici Tehničke škole.

Radionice su bile posvećene mogućnostima za rad na kompetencija za demokratsko društvo Saveta Evope, kao i digitalnim kompetencijama učenika, u osnovnim i srednjim školama, kroz nastavu i vannastavne aktivnosti.

Radionice su održane u Centru za obrazovne politike.