Metode aktivno orjentisane nastave, seminar

Metode aktivno orjentisane nastave, seminar

U Tehničkoj školi u Boru odražan je seminar „Metode aktivno orjentisane nastave“.

Voditelji seminara su predavači Dejan Pejčić iz Niša i Aleksandar Draganović iz Paraćina, obojica članovi VET Foruma.

U dva dana, 09. i 10. 12. 2017. godine, tridesetoro nastavnika Tehničke škole imali su prilike da obnove znanje i steknu nove informacije.

Ovaj seminar je od velikog značaja za dalji rad nastavnika. Metode u aktivnoj nastavi su raznovrsne, a same pripreme nastavnika za naredne časove, omogućiće učenicima zanimljivije i interaktivne časove.

Fotografije sa održanog seminara pogledajte na FB stranici Tehničke škole.