Obuke programiranja za nastavnike informatike

Obuke programiranja za nastavnike informatike

Obuke za nastavnike informatike u osnovnim školama koje Fondacija Petlja sprovodi.
U Tehničkoj školi u Boru, obuke su održane:
I dan obuke 17. 03. II dan obuke 01. 04. sa početkom u 11 časova 
Obukе su održanе u računarskom kabinetu koji raspolaže potrebnom opremom i pristupom internetu.
Kada je reč o samom konceptu obuka, svaki dan obuke trajао је po 6h, obuke su akreditovane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i imaju status obuka od javnog interesa. Svaki polaznik ostvario је pravo na 12 bodova stručnog usavršavanja.
Ispred Tehničke škole i Fondacije Petlja, zahvaljujemo se predavaču Lazaru Vojičiću i polaznicima na profesionalnom odnosu.
mBOT roboti i programiranje – Bitka za znanje

mBOT roboti i programiranje – Bitka za znanje

Tehnička škola je bila domaćin sjajnoj ekipi predstavnika projekta „Bitka za znanje“ i nastavnicima osnovnih škola Borskog i Zaječarskog okruga.

Borske osnovne škole „Branko Radičević“, „3. Oktobar“ i „Djura Jakšić“, koje su se prijavile na projekat „Bitka za znanje“, dobile su po 5 mBOT robota, a nastavnici tehničkog i informatičkog obrazovanja  obuku.

Akciju „Bitka za znanje“ pokrenuli su predstavnici Fonda B92, a predavači u okviru radionica su programeri iz Centra za kreativno razmišljanje Kliker. Realizaciju obuka omogućilo je Ministarstvo trgovine, turizma i  telekomunikacija.

Pokrenuta je i takmičarska liga programiranja, tj. KODiranja, kako bi osnovcima bila omogućena adekvatna edukacija iz oblasti programiranja, robotike i automatike. Takmičenje se odvija u tri faze, a finale biće održano u Beogradu, gde će učenici imati priliku da pokažu stečena programerska znanja. Najbolje čekaju i vradne IT nagrade.

Tehnička škola, u saradnji sa Centrom za promociju nauke, bila je domačin, a spremna je da ugosti i takmičare pred finalnu završnicu, svim učenicima i nastavnicima Borskih i škola iz Timočke Krajne. Bitno je da se ide u korak sa digitalnim obrazovanjem, jer upravo ti učenici kasnije upisuju tehničke smerove i nosioci su adekvatnog znanja za sva zanimanja u kojima se koriste IT alati, programiranje, kodiranje.