Блок настава образовног профила Израђивач хемијских производа

Блок настава образовног профила Израђивач хемијских производа

Ученици одељења II3, образовног профила Израђивач хемијских производа, у оквиру блок наставе из предмета Технологија са практичном наставом, која је релизована у периоду од 9-13.12.2019.год.  са наставницима Валентином Димитријевић и Драганом Ћосић,  посетили су:

  • пумпну станицу „Топовске шупе“ (ЈКП „Водовод“ Бор), са циљем да се упознају са водоснабдевањем и припремом воде за пиће, као и руковањем уређајима и опремом у пумпној станици,
  • ALS лабораторију, са циљем да се упознају са начином припреме узорака за хемијску анализу, као и са правилима безбедности и заштите на раду и
  • фабрику Messer Tehnogas,  са циљем да се  упознају са начином добијања, чувања и дистрибуције гасова (O2, N2 и Ar).

У школској лабораторији, ученици су припремали узорке чврстих супстанци за анализу, која се састоји из низа операција: уситњавање, мешање, скраћивање, мерење и паковање узорака.

На крају успешно реализоване блок наставе, ученици су имали могућност да покажу знање, као и такмичарски дух,  кроз тест и игру асоцијације.