Ученици медијатори

Ученици медијатори

Ученици медијатори

Liflet vrsnjacka medijacija

У оквиру пројекта Министарства омладине и спорта „Промена на боље“, Удружење грађана „КОКОРО“ Бор спровело је обуку за вршњачке медијаторе у трајању од четири дана, у коме су учествовали и ученици наше школе.

            У току семинара ученици су се упознали са процесом медијације, и такође су се обучили за самостално спровођење медијација у школи, што је веома значајно како за њих, тако и за остале вршњаке.

Али, шта је то медијација? Медијација је начин решавања конфликата у коме се трећа, неутрална страна или стране појављују у улози медијатора, тј. посредника између сукобљених страна. Медијација олакшава процес комуникације између страна које преговарају, и омогућава им постизање споразума.

Циљ медијације је да се конфликту приђе на конструктиван начин и да се дође до заједничког решења у коме обе стране у сукобу добијају оно што су желеле. Уместо позиције у којој једна страна добија а друга губи, или чак обе стране губе, и где имамо деструктивне поступке током самог сукоба, овде покушавамо да постигнемо споразум који је прихватљив и задовољавајућ за све стране, позивајући се и препознавајући потребе и интересе који леже у основи конфликта.

Зашто се определити уа медијацију?

  1. Медијација смањује непријатељства међу особама и може дугорочно спречити нове сукобе између сукобљених страна, али и успоставити нове, позитивне, чвршће и пријатељске односе међу бившим противницима
  2. Постиже се фер споразум који одговара специфичним потребама и интересима сукобљених страна
  3. Стране у сукобу имају пуну контролу над процесом и исходима медијације
  4. Штеди се време јер насупрот исцрпној борби аргументима, гради се пут разумевању различитих интереса и изграђивању сарадње
  5. Дужина трајања медијације прилагођава се странама у сукобу
  6. Странама у сукобу гарантује се поверљивост

Овом приликом желимо да позовемо ученике наше школе који имају неки проблем, да се јаве неком од следећих ученика како бисмо успешно решили тај проблем. Медијатори су ученици II1: Тамара Матијевић, Кристина Илић, Дејан Солдатовић, Уна Светозаревић и Љубица Рајковић.