Moj drug iz klupe  (VIDEO)

Moj drug iz klupe (VIDEO)

Tehnička škola i “Moj drug iz klupe”
U narednom prilogu možemo čuti na koji način Tehnička škola neguje demokratsku kulturu, razvija inkluzivni pristup i multikultiralne sadržaje i aktivnosti.

Pedagog Tehničke škole Nataša Đaković