Светски дан вода-вршњачка едукација-Парламент ученика

Светски дан вода-вршњачка едукација-Парламент ученика

Друга активност у оквиру обележавања Светског дана вода обухватала је вршњачку едукацију. Ученици Јована Васић и Лазар Јовановић (техничари за заштиту животне средине) пригодном презентацијом са темом Вода и здравље, упознали су чланове Парламента ученика са значајем воде за здравље и последицама коришћења хигијенски неисправне воде за пиће, као и предлогом мера заштите. Након презентације и израде радних задатака, ученици су изнели своје предлоге за очување воде, као што су рационално коришћење, правилно поступање са отпадом, усмеравање отпада у рециклажне токове, као и многе друге предлоге везане за одређене институције. На одељењским заједницама, у оквиру својих одељења, чланови Парламента ученика пренеће своје утиске и анализираће додатно ову проблематику.

Светски дан вода-огледни час

Светски дан вода-огледни час

Поводом обележавања 22.марта, Светског дана вода, у нашој школи организован је огледни час са елементима корелације у настави.

Огледни – корелацијски час је реализован у одељењу II-2 (техничар за заштиту животне средине) обрадом наставне јединице Нафта као извор загађења воде, узроци и последице, кроз три предмета, Организација пословања (наставник Марија Крстић), Извори загађења животне средине (наставник Милена Добершек) и Грађанско васпитање (наставник Драгана Ћосић). Ученици су имали прилику да уоче, повежу и закључе узрочно-последичне везе између нерационалне експолатације нафте, утицаја таквог пословања на животну средину, последица по људско здравље и демократским вредностима кроз основна људска права. Огледном – корелацијском часу присуствали су педагог школе и велики број заинтересованих наставника. Група наставника, на предлог предавача, учествовала је, равноправно са ученицима, у изради и презеновању задатка у оквиру радионице.

Обележавање Светског дана шума

Обележавање Светског дана шума

21. март проглашен је Светским даном шума. У циљу промовисања свести о значају и вредности шумског покривача, али и очувања сваког могућег стабла, група ученика смера Техничар за заштиту животне средине, уз подршку и помоћ чланова Тима за заштиту животне средине Техничке школе, оплеменила је део школског дворишта посадивши пет садница четинара. Тим малим делом дали су велики допринос природи и њеном окружењу. Број посађених садница симболише оцену која се добија за максимално постигнуте резултате током школовања – одличан (5).

Обележавање Светског дана образовања о заштити животне средине

Обележавање Светског дана образовања о заштити животне средине

Поводом обележавања Светског дана образовања о заштити животне средине, ученици смера Техничар за заштиту животне средине и чланови Тима за заштиту животне средине припремили су пригодан едукативни материјал за ученике Техничке школе. Група ученика је 25. јануара обишла учионице, у којима се одвијала настава, укратко презентовала материјал и указала на значај образовања о заштити животне средине, значај одговорног понашања према истој, али и подсетила ученике на основно људско право као што је право на здраву животну средину. Свака учионица добила је постер, који је окачен на видљивом месту, те је на тај начин пружена могућност да ученици анализирају у оквиру одељењских заједница колико су информисани о заштити животне средине и у којој мери могу да допринесу за очување исте.