Obeležavanje Svetskog dana obrazovanja o zaštiti životne sredine u Tehničkoj školi

Obeležavanje Svetskog dana obrazovanja o zaštiti životne sredine u Tehničkoj školi

Širom sveta, 26. januara se obeležava Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine.

Još davne 1972. godine, u švedskom gradu Štokholmu, održana je Konferencija Ujedinjenih nacija o čovekovoj okolini na kojoj je usvojena Deklaracija kojom se naglašava potreba za obrazovanjem o zaštiti životne sredine.

Danas se suočavamo sa ogromnim negativnim posledicama našeg nemarnog odnosa prema prirodi. Loš kvalitet vazduha, vode, zemljišta, porast temperature, energetska kriza, zdravstveni problemi…

Obrazovanje o zaštiti životne sredine je dinamičan proces koji ima za cilj da probudi u ljudima svest o ekološkim problemima i to kako na globalnom planu tako i u lokalnoj zajednici.

Tim povodom, u našoj školi je danas održano prigodno predavanje za učenike. Predavanje je organizovao Tim za zaštitu životne sredine Tehničke škole, zajedno sa učenicima obrazovnog profila tehničar za zaštitu životne sredine.

Prisutni učenici imali su priliku da čuju prezentaciju na temu „Zaštita životne sredine – obrazovanje i značaj“ u izvođenju Sandre Soldatović, Vučete Bakoča i Vladimira Gamboševića, pod mentorstvom nastavnice Milene Doberšek, a zatim su učestvovali u takmičarskom Kahoot kvizu i pokazali znanje iz oblasti zaštite životne sredine. Prvo mesto na ovom zamnimljivom takmičenju osvojila je učenica Kristina Nikolić, drugo mesto Una Svetozarević i treće mesto Ljubica Rajković, sve tri učenice odeljenja IV-1, obrazovnog profila tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju. Pobednicima kviza uručene su skromne nagrade.

Tribina u Narodnoj biblioteci u Boru

Tribina u Narodnoj biblioteci u Boru

Povodom obeležavanja ekoloških datuma (Svetski dan šuma, meteorologije i voda), večeras je u Narodnoj biblioteci u Boru, održana tribina u organizaciji DMI Bor. Kao učesnici tribine, bili su i učenici Tehničke škole, Jovana Vasić i Lazar Jovanović (tehničari za zaštitu životne sredine), pod mentorstvom nastavnice Milene Doberšek, sa prezentacijom Voda i zdravlje. Cilj njihove prezentacije bio je da upozna prisutne sa značajem vode za ljudski organizam, posledicama upotrebe higijenski i mikrobiološki neispravne vode, ali i sa merama zaštite voda od kojih je jedna usmeravanje otpada u reciklažne tokove, što i predstavlja imeprativ savremenog drustva.