Огледни час- час у природи

Огледни час- час у природи

Дана 25.октобра 2019.године ученици одељења IV-2 ( геолошки техничар за истраживање минералних сировина) обишли су изданак у непосредној близини Техничке школе (стари бањски пут) у оквиру часова вежби предмета Геолошко картирање. Том приликом су помоћу ГПС уређаја одредили координате тачке стајалишта, а потом су те координате пренели на топографску карту. Након тога су геолошким чекићем узели узорак стена, а посматрањем под лупом су утврдили да се ради о андензиту (врста стене).

Свако од ученика имао је прилику да користи Брунтонов геолошки компас и помоћу њега одреди азимут и падни угао.

Гост предавач на овом огледном часу био је Бојан Миленковић, представник фирме Ракита.

Светски дан вода-огледни час

Светски дан вода-огледни час

Поводом обележавања 22.марта, Светског дана вода, у нашој школи организован је огледни час са елементима корелације у настави.

Огледни – корелацијски час је реализован у одељењу II-2 (техничар за заштиту животне средине) обрадом наставне јединице Нафта као извор загађења воде, узроци и последице, кроз три предмета, Организација пословања (наставник Марија Крстић), Извори загађења животне средине (наставник Милена Добершек) и Грађанско васпитање (наставник Драгана Ћосић). Ученици су имали прилику да уоче, повежу и закључе узрочно-последичне везе између нерационалне експолатације нафте, утицаја таквог пословања на животну средину, последица по људско здравље и демократским вредностима кроз основна људска права. Огледном – корелацијском часу присуствали су педагог школе и велики број заинтересованих наставника. Група наставника, на предлог предавача, учествовала је, равноправно са ученицима, у изради и презеновању задатка у оквиру радионице.