Aktivnosti

ОПЕРАТЕР ЗА ПРЕРАДУ МЕТАЛА

Објављено

ОПЕРАТЕР ЗА ПРЕРАДУ МЕТАЛА  је образовни профил израђен по иновативном моделу образовања. У току трогодишњег школовања, Оператер за прераду метала стиче потребна знања из прераде метала: топљењем и ливењем ваљањем пресовањем и извлачењем Потреба за овим образовним профилом је настала због проблема недостатка кадрова. Захваљујући савременим технологијама сам производни процес је унапређен, па су услови […]

Aktivnosti

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР

Објављено

Ученици ће током четворогодишњег школовања стећи бројна стручна знања, вештине и квалификације које су неопходне за рад како на површинској тако и у подземној експлоатацији. Стручне квалификације: оспособљен је да планира, припрема и врши контролу технолошког процеса на појединим радилиштима и деловима подземне и површинске експлоатације; поседује знања о лежиштима минералних сировина, њиховим особинама, класификацији […]