Obuke programiranja za nastavnike informatike

Obuke programiranja za nastavnike informatike

Obuke za nastavnike informatike u osnovnim školama koje Fondacija Petlja sprovodi.
U Tehničkoj školi u Boru, obuke su održane:
I dan obuke 17. 03. II dan obuke 01. 04. sa početkom u 11 časova 
Obukе su održanе u računarskom kabinetu koji raspolaže potrebnom opremom i pristupom internetu.
Kada je reč o samom konceptu obuka, svaki dan obuke trajао је po 6h, obuke su akreditovane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i imaju status obuka od javnog interesa. Svaki polaznik ostvario је pravo na 12 bodova stručnog usavršavanja.
Ispred Tehničke škole i Fondacije Petlja, zahvaljujemo se predavaču Lazaru Vojičiću i polaznicima na profesionalnom odnosu.