Реализација радионице у оквиру пројекта „Мрежа младих Србије против корупције“

Реализација радионице у оквиру пројекта „Мрежа младих Србије против корупције“

На часу грађанског васпитања реализована је четврта радионица од предвиђених десет а у оквиру пројекта „Мрежа младих Србије против корупције“ . Ученици су упознати са појмом ,  врстама и појавним облицима корупције. Међу ученицима се развила и дискусија о крупној и ситној корупцији. Ученици одељења IV-1 „Техничари за индустријску фармацеутску технологију“ су активно учествовали у разговору са Сањом Јанковић, вршњачким едукатором.

Техничка школа у радионици пројекта SATREPS „E-cube“

Техничка школа у радионици пројекта SATREPS „E-cube“

Институт за рударство и металургију у сарадњи са Универзитетом АКИТА из Јапана реализовао је 11.10.2019.године радионицу у оквиру презентације и промоције пројекта SATREPS „E-cube“ у којој су учествовали ученици наше школе заједно са наставницима.

Радионица је обухватала презентацију пројекта SATREPS „E-cube“ који се бави решавањем проблема рудничких отпадних вода, теренски практични рад на локацији језера Робуле и лабораторијски рад. Учесници су имали прилику да се у оквиру ове радионице упознају са статистичким подацима о количинама рудничких отпадних вода и јаловине на територији града Бора као и начинима за узимање узорака, анализу истих, али и са поступцима за неутрализацију и извлачење корисних компоненти (бакар и гвожђе).

Након завршене радионице учесницима су додељени сертификати.

Повећање свести о еколошком трагу

Повећање свести о еколошком трагу

У Техничкој школи, одржана је радионица у оквиру Пројекта о повећању свести о еколошком трагу.  Пројекат је реализован од стране Удружења наставника инжењерског менаџмента Техничког факултета и Града Бора.

У оквиру радионице ученици су имали прилику да се упознају са техникама израчунавања еколошког отиска али и да самостално израчунају лични еколошки отисак.

Након обуке  ученицима су подељени сертификати.

Prva radionica pilot škola – Zlatibor, decembar 2017

Prva radionica pilot škola – Zlatibor, decembar 2017

Podsticanje demokratske kulture u školama

U periodu od 01.-03.12.2017. na Zlatiboru održana je prva radionica sa pilot školama (peer learning) u okviru projekta „Podsticanje demokratske kulture u školama“.

Sa lokalnim koordinatorima, kroz konkretne i praktične primere, studije slučaja, radionice, obrađivale su se kompetencije za demokratsko društvo Saveta Evrope – povezanost sa nacionalnim zakonodavnim i strateškim okvirom kompetencija: otvorenost prema drugim kulturama, uverenjima, pogledima na svet i praksama.

Kroz skraćenu formu pripreme za čas, osmišljeni su scenariji za nastavne jedinice, sa naglaskom na ishode koji su u vezi sa demokratskim i ljudskim, a prvenstveno dečjim pravima.

Planiranje Dana demokratske škole (maj, oktobar) predstavile su sve škole.

Nastavnice Tehničke škole upoznale su se sa publikacijama iz kojih se mogu koristiti primeri za redovne časove i ČOS, sekcije i dr. Veći deo vremena iskorišćen je za pisanje akcionih planova.

Prisutnima su se obratile i dr Snežana Vuković i Vesna Nedeljković ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.