Od stručne prakse ka zaposlenju u Serbia Zijin Bor Copper

Od stručne prakse ka zaposlenju u Serbia Zijin Bor Copper

Tehnička škola nudi zanimanja koja su danas jako tražena za potrebe tržišta. U prilog tome govori i današnja poseta predstavnika kompanije SERBIA ZIJIN BOR COPPER DOO BOR, društveno odgovornog preduzeća sa dugom tradicijom saradnje sa lokalnom zajednicom i obrazovnim ustanovama.

Cilj ove njihove posete je podrška školi i potreba za novim radnicima, a namera je da učenike završnih razreda  angažuju za obavljanje stručne prakse radi zaposlenja sa stručnom spremom koja odgovara potrebama kompanije – obrazovne  profile u oblasti hemije i nemetala, rudarske tehničare, geološke tehničarie za istraživanje mineralnih sirovina i operatere za preradu metala.

Ovom prilikom škola je od kompanije dobila određenu količinu sanitarno-higijenskih sredstva koje će upotrebiti za vreme maturskih ispita radi suzbijanja širenja infekcije.